wersja do wydruku Aneta Kuszela 15.01.2019 12:48

III Sesja Rady Gminy Dębowiec

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm./ Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu 22 stycznia 2019r. o godz. 13.30 III Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej, na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej na 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku "Pomoc Gminy Dębowiec w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na 2019 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności wójta.
 12. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 11 grudnia 2018r.
 13. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec

/-/ Grzegorz Cymorek

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:III Sesja Rady Gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.01.2019 12:48

Rejestr zmian dokumentu

ukryj