wersja do wydruku Aneta Kuszela 19.12.2018 09:57

II Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 11 grudnia 2018r.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018 r.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 7/II/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r., została podjęta jednogłośnie.

 

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 8/II/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026, została podjęta jednogłośnie.

 

 Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2019r.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 9/II/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2019r., została podjęta jednogłośnie.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l, 240 l, 900 l, 1100 l.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 10/II/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o  pojemności 120 l, 240 l, 900 l, 1100 l, została podjęta jednogłośnie.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 157/XII/2016 rady Gminy Dębowiec z dnia 26 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 11/II/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr 157/XII/2016 rady Gminy Dębowiec z dnia 26 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu, została podjęta jednogłośnie.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 12/II/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r., została podjęta jednogłośnie.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 13/II/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r., została podjęta jednogłośnie.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących komisji..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 14/II/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących komisji, została podjęta jednogłośnie.

 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dębowiec..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Brudny, Karol Chwastek, Grzegorz Cymorek, Jarosław Danel, Aneta Gaszczyk, Krzysztof Glajc, Grzegorz Greń, Marek Iskrzycki, Roman Kłoda, Tomasz Kubicius, Grzegorz Kurek, Adam Mencnarowski, Adam Moskwik, Dariusz Parchański, Paweł Zawada

Uchwała nr 15/II/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dębowiec, została podjęta jednogłośnie.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 11 grudnia 2018r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2018 09:57

Rejestr zmian dokumentu

ukryj