wersja do wydruku Aneta Kuszela 04.12.2018 10:02

II Sesja Rady Gminy Dębowiec

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm./ Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu 11 grudnia 2018r. o godz. 13.30 II Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 4. Informacja o sposobie realizacji oświadczeń majątkowych za 2017 rok przez osoby wymienione w  art. 24h ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym.
 5. Informacja o sposobie realizacji oświadczeń majątkowych za 2017 rok przez osoby wymienione w  art. 24h ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym.
 6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącego Rady Gminy Dębowiec oraz Wójta Gminy Dębowiec za rok 2017.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dębowiec za rok szkolny 2017/2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2019r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l, 240 l, 900 l, 1100 l.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 157/XII/2016 rady Gminy Dębowiec z dnia 26 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących komisji.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dębowiec.
 17. Sprawozdanie z działalności wójta.
 18. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 19 listopada 2018r.
 19. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec

/-/ Grzegorz Cymorek

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II Sesja Rady Gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2018 10:02

Rejestr zmian dokumentu

ukryj