wersja do wydruku Aneta Kuszela 15.10.2018 09:00

XLIII Sesja Rady Gminy Dębowiec

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm./ Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu 16 października 2018r. o godz. 13.30 XLIII Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Dębowiec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki dzieciom w wieku do lat 3 z terenu Gminy Dębowiec uczęszczających do Żłobków Miejskich na terenie Gminy Cieszyn.
 8. Sprawozdanie z działalności wójta.
 9. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 25 września 2018r.
 10. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec

/-/Marian Matejczuk

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLIII Sesja Rady Gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.10.2018 09:00

Rejestr zmian dokumentu

ukryj