Wójt Gminy Dębowiec ogłasza otwarty  konkurs ofert  na wspieranie zadania publicznego w zakresie kultury  fizycznej i sportu w 2018r.

Oferty  dotyczące wsparcia realizacji w/w zadania publicznego należy dostarczyć w terminie do dnia 24 stycznia 2018r. do godz.15.30.

Dokumenty składa się w  Sekretariacie Urzędu Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) w zamkniętej kopercie  opisanej z oznaczeniem podmiotu, oraz nazwą zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu zamieszczone w załącznikach.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2018r. z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2018r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Sławomir Gardas
Data publikacji:03.01.2018 13:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sławomir Gardas
Data aktualizacji:03.01.2018 13:24