wersja do wydruku Aneta Kuszela 20.09.2018 14:11

XLII Sesja Rady Gminy Dębowiec

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm./ Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu 25 września 2018r. o godz. 13.30 XLII Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 4. Podziękowanie pani Dyrektor PP Iskrzyczyn Elżbiecie Chlebiej oraz pani Kierownik filii SP Dębowiec w Ogrodzonej – Krystynie Hanzlik.
 5. Przedstawienie dzielnicowego sierż. sztab. Roberta Jureczko.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec
  w 2019r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów w 2019r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
  w Gminie Dębowiec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
  w formie pomocy rzeczowej i zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego przyznawane pod warunkiem zwrotu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”.
 16. Sprawozdanie z działalności wójta.
 17. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 20 sierpnia 2018r.
 18. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec

  /-/Marian Matejczuk

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLII Sesja Rady Gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.09.2018 14:11

Rejestr zmian dokumentu

ukryj