wersja do wydruku Aneta Kuszela 11.09.2018 08:04

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu


Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej II postanawia, co następuje:


§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się Gminną Komisję Wyborczą w Dębowcu, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec,
w składzie:


1. Szymon Paweł Fryda, zgłoszony przez KWW RUCH DLA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, zam. Kostkowice
2. Konrad Szymon Górniak, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Dębowiec
3. Anna Zofia Klimowska, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Dębowiec
4. Michał Wiesław Kubicius, zgłoszony przez KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ, zam. Iskrzyczyn
5. Natalia Monika Legierska, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Dębowiec
6. Halina Anna Majętny, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Dębowiec
7. Paulina Anna Skupień, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Dębowiec
8. Zofia Stabrawa, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Ogrodzona
9. Urszula Małgorzata Staniek, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Dębowiec

§ 2.
Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dębowcu.
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej II
Mariusz Grążawski
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2018 08:04

Rejestr zmian dokumentu

ukryj