wersja do wydruku Aneta Kuszela 13.08.2018 14:08

XLI Sesja Rady Gminy Dębowiec

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm./ Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu 20 sierpnia 2018r. o godz. 13.30 XLI Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dębowiec .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dębowiec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części działki nr 3/19 obręb Simoradz na czas nieoznaczony.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie Gminy Dębowiec.
 12. Sprawozdanie z działalności wójta.
 13. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 19 czerwca 2018r.
 14. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

Z-ca Przewodniczącego RG Dębowiec

Bronisław Brudny

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLI Sesja Rady Gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.08.2018 14:08

Rejestr zmian dokumentu

ukryj