wersja do wydruku Aneta Kuszela 12.06.2018 12:01

XL Sesja Rady Gminy Dębowiec

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz.994 ze zm./ Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu 19 czerwca 2018r. o godz. 13.30 XL Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 4. Informacja na temat starej drogi DK1.
 5. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Dębowiec za rok 2017.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2017r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębowiec w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2017r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dębowiec.
 13. Sprawozdanie z działalności wójta.
 14. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 30 maja 2018r.
 15. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec

Marian Matejczuk

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XL Sesja Rady Gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2018 12:01

Rejestr zmian dokumentu

ukryj