wersja do wydruku Aneta Kuszela 25.05.2018 11:44

XXXIX Sesja Rady Gminy Dębowiec

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z Dz.U. z 2017 poz.1875 ze zm./ Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu 30 maja 2018r. o godz. 13.30 XXXIX Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zapytania radnych.
  3. Odpowiedzi na zapytania radnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia z budżetu państwa długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębowiec” w ramach PROW 2014-2020.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy Dębowiec o projekcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dębowiec oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dębowiec.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1m³ odprowadzonych ścieków.
  8. Sprawozdanie z działalności wójta.
  9. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 24 kwietnia 2018r.
  10. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

         Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec

Marian Matejczuk

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXIX Sesja Rady Gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.05.2018 11:44

Rejestr zmian dokumentu

ukryj