Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Wójt Gminy Dębowiec

działając na podstawie art. 35 ust. 1ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z poźn. zm.)

informuje, że w dniu 26 stycznia 2018 roku, na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Gminy Dębowiec (ul. Katowicka 6),  
oraz stronie internetowej www.debowiec.bip.info.pl
został zamieszczony na okres 21 dni wykaz nieruchomości

przeznaczonych do zbycia,  oddania w

użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.

 

Wójt Gminy Dębowiec

   (-) Tomasz Branny

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Sławomir Gardas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.01.2018 09:57

Rejestr zmian dokumentu

ukryj