Uchwała nr 175/ XVIII/ 04
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 7 grudnia 2004r.


 
w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Łączka

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)
 Rada Gminy Dębowiec

uchwala

§ 1


Zatwierdzić Plan Rozwoju Miejscowości Łączka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dębowcu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 175/XVIII/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Łączka
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:20.12.2004 14:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:20.12.2004 14:33