Obwieszczenie o umorzeniu decyzji lokalizacji celu publicznego na: budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gumnach

RGW.6733.11.2017                                                                       Dębowiec, 10 listopada  2017r.

RGW.KW-1036/17

OBWIESZCZENIE

WÓJTA  GMINY  DĘBOWIEC

            Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym /Dz. U.  Nr 2017.1073 z późn. zm./  obwieszczam, że w dniu 10.11.2017 r. wydałem decyzję Nr 42/2017 (znak: RGW.6733.11.2017) o umorzeniu wydania decyzji lokalizacji celu publicznego na rzecz :

Dombud-Invest Sp. z o.o. z siedziba  ul. Gajowa 17, 43-254 Warszowice dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obejmującej działki nr 467/6, 780/1, 458/11, 458/12, 458/13, 458/14, 458/15, 458/16, 458/17, 458/18, 458/19, 458/20, 458/21, 458/22, 458/23, 458/24, 458/25  we wsi Gumna, gmina Dębowiec

W   związku   z  powyższym  w  terminie  14  dni od daty ukazania się niniejszego  obwieszczenia strony  mogą   zapoznać  się  z  dokumentami złożonymi  w tej sprawie w Referacie Gospodarki Wiejskiej Urzędu Gminy w Dębowcu  pokój nr 1 /parter/  w godzinach urzędowania.

                                                                                              Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                              mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o umorzeniu decyzji lokalizacji celu publicznego na: budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gumnach
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.11.2017 10:28

Rejestr zmian dokumentu

ukryj