Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na budowę stacji transformatorowej w Dębowcu.

RGW.6733.9.2017                                                                      Dębowiec, 29 września  2017r.

RGW.KW-0879/17

OBWIESZCZENIE

WÓJTA  GMINY  DĘBOWIEC

            Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym /Dz. U.  Nr 2017.1073 z późn. zm./  obwieszczam, że w dniu 29.09.2017 r. wydałem decyzję Nr 41/2017 (znak: RGW.6733.9.2017) o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na rzecz :

Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków w imieniu której działa Krzysztof Baron dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza, budowie słupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami z liniami nN i SN, obejmującej działki nr 657/1, 657/2, 659/6, 659/16, 659/15, 658/1, 654/4, 1503/1, 649/22,  we wsi Dębowiec, gmina Dębowiec.

W   związku   z  powyższym  w  terminie  14  dni od daty ukazania się niniejszego  obwieszczenia strony  mogą   zapoznać  się  z  dokumentami złożonymi  w tej sprawie w Referacie Gospodarki Wiejskiej Urzędu Gminy w Dębowcu  pokój nr 1 /parter/  w godzinach urzędowania.

                                                                                              Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                              mgr inż. Tomasz Branny

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na budowę stacji transformatorowej w Dębowcu.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.10.2017 09:17

Rejestr zmian dokumentu

ukryj