Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Gumnach.

RGW. 6733.11.2017                                                               Dębowiec, dnia  28.09.2017 r.

RGW.KW-0877/17  

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA   GMINY   DĘBOWIEC

Na  podstawie   art. 61 § 4 w związku z art. 10 §1 Kodeksu postępowania   administracyjnego /tekst jednolity  Dz. U. z 2017 poz. 1257/ oraz na podstawie  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym /Dz. U.  z 2017 r. poz. 1073 z późn.  zm./ uprzejmie informuję, że w tutejszym urzędzie toczy  się postępowanie wszczęte na wniosek:

Dombud-Invest Sp. z o.o. z siedziba  ul. Gajowa 17, 43-254 Warszowice dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obejmującej działki nr 467/6, 780/1, 458/11, 458/12, 458/13, 458/14, 458/15, 458/16, 458/17, 458/18, 458/19, 458/20, 458/21, 458/22, 458/23, 458/24, 458/25  we wsi Gumna, gmina Dębowiec.

W   związku   z  powyższym  w  terminie  7  dni od daty ukazania się niniejszego  obwieszczenia strony  mogą   zapoznać  się  z  dokumentami złożonymi  w tej sprawie w Referacie Gospodarki Wiejskiej Urzędu Gminy w Dębowcu  pokój nr 1 /parter/  w godzinach urzędowania.

                                                                                              Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                              mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Gumnach.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.10.2017 08:48

Rejestr zmian dokumentu

ukryj