Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ptzyłacza i sieci transformatorowej w Dębowcu.

RGW.6733.9.2017                                                                          Dębowiec, 19.09.2017r.

RGW.KW-0849/17

OBWIESZCZENIE

WÓJTA  GMINY  DĘBOWIEC

            Na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia /Dz. U. 2017. 1073 z późn. zm./  uprzejmie informuję, iż zakończono  postępowanie w sprawie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego na rzecz:

Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków w imieniu której działa Krzysztof Baron dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza, budowie słupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami z liniami nN i SN, obejmującej działki nr 657/1, 657/2, 659/6, 659/16, 659/15, 658/1, 654/4, 1503/1, 649/22,  we wsi Dębowiec, gmina Dębowiec.

            W związku z powyższym, informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie do siedmiu dni od otrzymania niniejszego pisma. Powyższą czynnośćmożna dokonać w Referacie Gospodarki Wiejskiej Urzędu Gminy w Dębowcu pokój nr 1 /parter/ w godz. Od 7:30 – 14:30. W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym termine, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana decyzja.

                                                                                              Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                              mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ptzyłacza i sieci transformatorowej w Dębowcu.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2017 11:44

Rejestr zmian dokumentu

ukryj