Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej w Dębowcu.

RGW. 6733.9.2017                                                                 Dębowiec, dnia  17.08.2017 r.

RGW.KW-0748/17  

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA   GMINY   DĘBOWIEC

Na  podstawie   art. 61 § 4 w związku z art. 10 §1 Kodeksu postępowania   administracyjnego /tekst jednolity  Dz. U. z 2017 poz. 1257/ oraz na podstawie  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym /Dz. U.  z 2017 r. poz. 1073 z późn.  zm./ uprzejmie informuję, że w tutejszym urzędzie toczy  się postępowanie wszczęte na wniosek:

Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków w imieniu której działa Krzysztof Baron dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza, budowie słupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami z liniami nN i SN, obejmującej działki nr 657/1, 657/2, 659/6, 659/16, 659/15, 658/1, 654/4, 1503/1, 649/22,  we wsi Dębowiec, gmina Dębowiec.

W   związku   z  powyższym  w  terminie  7  dni od daty ukazania się niniejszego  obwieszczenia strony  mogą   zapoznać  się  z  dokumentami złożonymi  w tej sprawie w Referacie Gospodarki Wiejskiej Urzędu Gminy w Dębowcu  pokój nr 1 /parter/  w godzinach urzędowania.

                                                                                              Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                              mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej w Dębowcu.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2017 11:16

Rejestr zmian dokumentu

ukryj