Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej w Iskrzyczynie

RGW.6733.10.2017                                                                                   Dębowiec, 07.09.2017r.

RGW.KW-0819/17

OBWIESZCZENIE

WÓJTA  GMINY  DĘBOWIEC

            Na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia /Dz. U. 2017. 1073 z późn. zm./  uprzejmie informuję, iż zakończono  postępowanie w sprawie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego na rzecz:

Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa w imieniu której działa Maciej Kłak, Który prowadzi działalność gospodarczą pod Usługi Inzynierskie Maciej Kłak z siedziba ul. Harcerska 14B/13 dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego, obejmującej działki nr 750/3, 657/4, 657/2,  we wsi Iskrzyczyn, gmina Dębowiec.

            W związku z powyższym, informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie do siedmiu dni od otrzymania niniejszego pisma. Powyższą czynnośćmożna dokonać w Referacie Gospodarki Wiejskiej Urzędu Gminy w Dębowcu pokój nr 1 /parter/ w godz. Od 7:30 – 14:30. W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym termine, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana decyzja.

                                                                                              Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                              mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej w Iskrzyczynie
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2017 11:06

Rejestr zmian dokumentu

ukryj