Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gumnach

RGW.6733.7.2017                                                                      Dębowiec, 22 sierpnia  2017r.

RGW.KW-0761/17

OBWIESZCZENIE

WÓJTA  GMINY  DĘBOWIEC

            Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym /Dz. U.  Nr 2017.1073 z późn. zm./  obwieszczam, że w dniu 22.08.2017 r. wydałem decyzję Nr 37/2017 (znak: RGW.6733.7.2017) o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na rzecz :

Gminy Dębowiec z siedzibą ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec w imieniu której działa pełnomocnik Jerzy Jarząb ul. Wiejska 51, 43-400 Cieszyn dla inwestycji polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w Gumnach, obejmującej działki nr 780/2, 516/23, 506/9, 780/1, 329/3, 516/22, 516/20, 516/18, 516/16, 512/11, 512/13, 512/14, 500/10, 512/1, 506/10, 506/8, 342/3, 353/11, 353/10, 505/9, 505/13, 505/5, 493/4, 493/9, 493/8, 493/7, 495/1, 781, 475/6, 475/7, 473/2, 473/1, 467/7, 776/1, 454/1, 453, 458/10,  we wsi Gumna, gmina Dębowiec.

W   związku   z  powyższym  w  terminie  14  dni od daty ukazania się niniejszego  obwieszczenia strony  mogą   zapoznać  się  z  dokumentami złożonymi  w tej sprawie w Referacie Gospodarki Wiejskiej Urzędu Gminy w Dębowcu  pokój nr 1 /parter/  w godzinach urzędowania.

                                                                                              Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                              mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gumnach
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.08.2017 13:47

Rejestr zmian dokumentu

ukryj