Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na rozbudowę sieci gazowej w Dębowcu.

RGW.6733.8.2017                                                                      Dębowiec, 11 sierpnia  2017r.

RGW.KW-0731/1

OBWIESZCZENIE

WÓJTA  GMINY  DĘBOWIEC

            Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym /Dz. U.  Nr 2017.1073 z późn. zm./  obwieszczam, że w dniu 11.08.2017 r. wydałem decyzję Nr 34/2017 (znak: RGW.6733.8.2017) o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na rzecz :

Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa w imieniu której działa Tomasz Janeczek, Który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwa Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Instaldom" z siedziba ul. Lipowska 27, 43-450 Ustroń dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej, obejmującej działki nr 644/6, 644/7, 644/8,  we wsi Dębowiec, gmina Dębowiec.

W   związku   z  powyższym  w  terminie  14  dni od daty ukazania się niniejszego  obwieszczenia strony  mogą   zapoznać  się  z  dokumentami złożonymi  w tej sprawie w Referacie Gospodarki Wiejskiej Urzędu Gminy w Dębowcu  pokój nr 1 /parter/  w godzinach urzędowania.

                                                                                              Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                              mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego na rozbudowę sieci gazowej w Dębowcu.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.08.2017 11:37

Rejestr zmian dokumentu

ukryj