Konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży na 2017r.

Wójt Gminy Dębowiec ogłasza otwarty  konkurs ofert  na wspieranie zadania publicznego w zakresie  wypoczynku dzieci i młodzieży  w 2017r.

Oferty  dotyczące wsparcia realizacji w/w zadania publicznego należy dostarczyć w terminie do dnia 12 stycznia 2017r. do godz.16.30.

Dokumenty składa się w  Sekretariacie Urzędu Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) w zamkniętej kopercie  opisanej z oznaczeniem podmiotu, oraz nazwą zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu zamieszczone w załącznikach.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży na 2017r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Sławomir Gardas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.12.2016 10:55

Rejestr zmian dokumentu

ukryj