RGW.271.7.2.2015                                                                     Dębowiec, dnia 02.12.2015r.

 K.W.         /2015/W

                                                                                 

           

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Nr ogłoszenia: 308396 – 2015 ; data zamieszczenia: 16.11.2015

 

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu nieograniczonym pn.  

„Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

 

Lider konsorcjum

                                   Sanit-Trans Sp. z o.o.                                 

Międzyrzecze Górne 383

43-392 Międzyrzecze Górne

 

Członek konsorcjum

New Energy Cieszyn Sp. z o.o.

Ogrodzona 115

43-426 Dębowiec

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo zamówień Publicznych i spełnia wymogi i warunki Zamawiającego zawarte w SIWZ dla Wykonawców. Jest ofertą najkorzystniejszą i niepodlegającą  odrzuceniu.

Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 100

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

 brutto wartości usługi  deklarowany %

Suma punktów

01

Zakład Oczyszczania Miasta

„TROS-EKO” Sp. z o.o.

Ul. Bażantów 17

43-450 Ustroń

Cjzm  -             14,04 zł

Cjs     -               9,18  zł

Cpz 120 l  -      12,96  zł

Cpz 240 l  -      17,82  zł

Cpz 900  l -      49,68  zł

Cpz 1100 l  -    56,16  zł

Cps  120 l  -       9,18  zł

Cps  240 l  -     14,04  zł

Cps  900 l  -     37,80 zł

Cps  1100 l  -   42,12 zł

 

 

 

 

 

93,72

02

Konsorcjum Firm

Lider Konsorcjum

Sanit-Trans Sp. z o. o.

Międzyrzecze Górne 383

43-392 Międzyrzecze Górne

Członek Konsorcjum

New Energy Cieszyn Sp. z o. o.

Ogrodzona 115

43-426 Dębowiec

          

Cjzm  -           12,96 zł

Cjs     -             8,64  zł

Cpz 120 l  -    10,80  zł

Cpz 240 l  -    16,20  zł

Cpz 900  l -    44,55  zł

Cpz 1100 l  -  51,30 zł

Cps  120 l  -     8,64 zł

Cps  240 l  -   12,96 zł

Cps  900 l  -   35,64 zł

Cps  1100 l  - 41,04 zł

 

 

 

 

 

100

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych informuje się, że w prowadzonym  postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta:

 

 

Środki ochrony prawnej:

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta  terminie krótszym niż 5 dni, zgodnie z art. 94 ust.2

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu podpisania umowy.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                              mgr inż. Tomasz Branny

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:03.12.2015 14:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:03.12.2015 14:54