wersja do wydruku Piotr Kozieł 18.07.2003 09:36

Statut

UCHWAŁA  NR 89/IX/2003

Rady Gminy Dębowiec

z dnia 14 października 2003 r.

 

 w sprawie: zmiany formy organizacyjno – prawnej biblioteki działającej w Gminie Dębowiec

 

            Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) w oparciu o art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dn. 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r Dz.U. Nr 15 poz. 148)

Rada Gminy Dębowiec

-         u c h w a l a –

§ 1

Dokonać zmiany formy organizacyjno – prawnej Gminnej Biblioteki Publicznej działającej na terenie Gminy Dębowiec, poprzez przekształcenie z jednostki budżetowej w instytucję kultury.

§ 2

Gminna Biblioteka Publiczna jako samorządowa instytucja kultury – biblioteka, działa pod dotychczasową nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu z siedzibą w Dębowcu przy ul. Szkolnej 24.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.

Zmiany statutu

Lp.
Nr uchwały
Data podjęcia
1.
253/XXIX/09
26 maja 2009 r.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Piotr Kozieł
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.07.2003 09:36

Rejestr zmian dokumentu

ukryj
25.07.2012 12:16 Edycja dokumentu (Artur Kulesza)
23.06.2009 10:25 Dodano załącznik "Tekst uchwały 253/XXIX/09"
(Artur Kulesza)
23.06.2009 10:25 Edycja dokumentu (Artur Kulesza)
20.04.2005 10:09 Edycja dokumentu (Piotr Kozieł)
20.04.2005 10:05Dodano załącznik "Statut Gminnej Biblioteki Publicznej"
(Piotr Kozieł)
20.04.2005 10:03Usunięto załącznik "Statut Gminnej Biblioteki Publicznej"
(Piotr Kozieł)
08.03.2004 12:57 Edycja dokumentu (Dagmara Górniak)
08.03.2004 11:36 Edycja dokumentu (Dagmara Górniak)
08.03.2004 11:28 Edycja dokumentu (Dagmara Górniak)
08.03.2004 11:25 Edycja dokumentu (Dagmara Górniak)
08.03.2004 11:17Dokument usunięto. (Dagmara Górniak)
02.10.2003 11:11 Edycja dokumentu (Piotr Kozieł)
18.07.2003 09:36 Utworzenie dokumentu. (Piotr Kozieł)