Wójt Gminy Dębowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu.

Oferty dotyczące zadań publicznych gminy Dębowiec należy dostarczyć w terminie do dnia

23 grudnia 2014r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy)

Oferty w formie pisemnej wraz z wymienionymi załącznikami należy nadesłać pocztą lub złożyć na dziennik podawczy w sekretariacie Urzędu Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Szczegółowe informacje dotyczącego otartego konkursu ofert w załącznikach.


Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wójt Gminy Dębowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Olga Stuchlik
Data publikacji:01.12.2014 13:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Olga Stuchlik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Olga Stuchlik
Data aktualizacji:01.12.2014 13:29