Ewidencja ludności

Zadania z zakresu ewidencji ludności

                                                              
1.Prowadzenie ewidencji ludności:
- bieżąca aktualizacja  kartoteki osobowej mieszkańców na podstawie dokumentów wynikających z przepisów o aktach USC i ewidencji ludności,
- prowadzenie i aktualizacja kartoteki pobytu czasowego osób zameldowanych  na okres ponad dwa miesiące oraz skorowidz osób przebywających czasowo do dwóch miesięcy,
- prowadzenie i aktualizacja kartoteki przejściowej oraz kartoteki byłych mieszkańców.
2.Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania.
3.Wydawanie zaświadczeń o zmianie adresu zamieszkania oraz dokonywanie adnotacji w wojskowych dokumentach tożsamości o przynależności do terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień.
4.Przekazywanie zmian danych osobowych – adresowych do Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie i Stacji Terenowej Departamentu w Katowicach oraz Wojskowych Komend Uzupełnień.
5.Dokonywanie zameldowania i wymeldowania obywateli polskich oraz  cudzoziemców na  pobyt  stały i czasowy .
6.Prowadzenie skorowidza pobytu czasowego cudzoziemców.
7.Sporządzanie wykazów z dokumentów ewidencji ludności na potrzeby szkół, służby zdrowia i rejestracji przedpoborowych.
8.Prowadzenie i  aktualizacja stałego rejestru wyborców.
9.Sporządzanie spisu wyborców.
10.Weryfikacja danych pomiędzy Terenowym Bankiem Danych /TBD/, a kartoteką osobową mieszkańców.
11.Dokonywanie zmian w Lokalnym Banku Danych /LBD/.
12.Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL.
13.Przekazywanie informacji o zgonach do Urzędu Skarbowego w Cieszynie.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ewidencja ludności
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Dagmara Górniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.07.2004 09:17

Rejestr zmian dokumentu

ukryj