Dębowiec, dnia 05.06.2013r.

 RGW  271.7.2013

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Nr ogłoszenia: 161108 – 2013 ; data zamieszczenia: 23.04.2013

 

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu nieograniczonym pn.  

„Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec”.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty:

1. Konsorcjum firm:

- A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800  Zabrze

- Zakład Oczyszczania Miasta Tros-Eko Sp. z o.o. ul. Bażantów 17, 43-450 Ustroń

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., 41-700 Ruda Śląska, ul. Kokotek 33

3. PUH „EKOM”  Zdzisław Janota, 43-246 Zabłocie, ul. Tulipanów 3

4.Przedsiebiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR” S.A., 44-201 Rybnik, ul. Jankowicka 9.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:                              

                                              

                                               PUH  „EKOM”  Zdzisław Janota

                                               43-246  Zabłocie,  ul. Tulipanów 3

 

1.       Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo zamówień Publicznych i spełnia wymogi i warunki Zamawiającego zawarte w SIWZ dla Wykonawców. Jest ofertą najkorzystniejszą i niepodlegającą  odrzuceniu.

Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 99,01

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP.

Wg przyjętego kryterium oceny ofert, ocena punktowa ofert przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Suma punktów

 

2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Kokotek 33

41-700 Ruda Śląska

 

66,45

3

PUH EKOM

 Zdzisław Janota

ul. Tulipanów 3

43-246 Zabłocie

 

99,01

4

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe

„TRANSGÓR” S.A.

ul. Jankowicka 9

44-201 Rybnik

 

73,90

                                                                                                          Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                                          mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:05.06.2013 12:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:05.06.2013 12:21