Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ roku

A1/2011

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa warsztatu samochodowego” na działce nr 226/56 w Gumnach

3

Temat dokumentu

 

4

Nazwa dokumentu

wniosek

5

Zakres przedmiotowy dokumentu –opis dokumentu

 

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Dębowiec

7

Znak sprawy

ROŚ.6220.1. 2011

8

Dokument wytworzył

 

9

Data dokumentu

12.04.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy w Dębowcu

Referat Ochrony Środowiska

parter, pok. nr 2

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/ nie

nie

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

B1/2011

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi

brak

 


 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ roku

A2/2011

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie modułowej stacji segregacji odpadów komunalnych w budynku byłej suszarni zielonek RSP Promień w Ogrodzonej”

3

Temat dokumentu

 

4

Nazwa dokumentu

wniosek

5

Zakres przedmiotowy dokumentu –opis dokumentu

 

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Dębowiec

7

Znak sprawy

ROŚ.6220.2. 2011

8

Dokument wytworzył

 

9

Data dokumentu

13.04.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy w Dębowcu

Referat Ochrony Środowiska

parter, pok. nr 2

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/ nie

nie

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

B2/2011

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi

brak

 


 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ roku

A3/2011

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego na warsztat samochodowy wraz z myjnią (jedno stanowisko warsztatowe, drugie myjnia ręczna)” na działce nr 52/2 w Ogrodzonej”.

3

Temat dokumentu

 

4

Nazwa dokumentu

wniosek

5

Zakres przedmiotowy dokumentu –opis dokumentu

 

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Dębowiec

7

Znak sprawy

ROŚ.6220.3. 2011

8

Dokument wytworzył

 

9

Data dokumentu

24.05.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy w Dębowcu

Referat Ochrony Środowiska

parter, pok. nr 2

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/ nie

nie

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

B3/2011

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi

brak

 


 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ roku

A4/2011

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Dobudowa pomiędzy istniejącymi obiektami warsztatu samochodowego oraz budowa wiaty łączącej istniejące obiekty – na terenie działającej stacji demontażu pojazdów” w Gumnach na działce nr 799”.

3

Temat dokumentu

 

4

Nazwa dokumentu

wniosek

5

Zakres przedmiotowy dokumentu –opis dokumentu

 

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Dębowiec

7

Znak sprawy

ROŚ.6220.5. 2011

8

Dokument wytworzył

 

9

Data dokumentu

08.06.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy w Dębowcu

Referat Ochrony Środowiska

parter, pok. nr 2

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/ nie

nie

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

B4/2011

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi

brak

 


 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ roku

A5/2011

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa nadziemnego Zespołu Zaporowo Upustowego” w ramach zadania: „Remont i modernizacja gazociągu Simoradz-Cieszyn”.

3

Temat dokumentu

 

4

Nazwa dokumentu

wniosek

5

Zakres przedmiotowy dokumentu –opis dokumentu

 

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Dębowiec

7

Znak sprawy

ROŚ.6220.7. 2011

8

Dokument wytworzył

 

9

Data dokumentu

13.07.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy w Dębowcu

Referat Ochrony Środowiska

parter, pok. nr 2

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/ nie

nie

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

B5/2011

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi

brak

 


 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ roku

A6/2011

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dębowcu” na działce nr 1121/1 w Dębowcu”.

3

Temat dokumentu

 

4

Nazwa dokumentu

wniosek

5

Zakres przedmiotowy dokumentu –opis dokumentu

 

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Dębowiec

7

Znak sprawy

ROŚ.6220.8. 2011

8

Dokument wytworzył

 

9

Data dokumentu

03.10.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy w Dębowcu

Referat Ochrony Środowiska

parter, pok. nr 2

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/ nie

nie

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

B6/2011

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi

brak

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:karty informacyjne dla wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marzena Gabzdyl
Data publikacji:20.05.2013 12:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Patrycja Fryda
Data aktualizacji:24.01.2014 08:28