Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ roku

B1/2012

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja stwierdzająca środowiskowe uwarunkowania oraz konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.  „Regulacja koryta rzeki Knajka w 18+705-20+705 m. Ogrodzona, gmina Dębowiec, powiat cieszyński”

3

Temat dokumentu

 

4

Nazwa dokumentu

decyzja

5

Zakres przedmiotowy dokumentu –opis dokumentu

 

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Dębowiec

7

Znak sprawy

ROŚ.6220.2.2012

8

Dokument wytworzył

 

9

Data dokumentu

21.12.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy w Dębowcu

ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Referat Ochrony Środowiska

parter, pok. nr 2

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/ nie

tak

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

A1/2012

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi

brak

 


 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ roku

B2/2012

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Dobudowa linii odwadniania osadów ustabilizowanych tlenowo na oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzona, gm. Dębowiec”

3

Temat dokumentu

 

4

Nazwa dokumentu

decyzja

5

Zakres przedmiotowy dokumentu –opis dokumentu

 

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Dębowiec

7

Znak sprawy

ROŚ.6220.4.2012

8

Dokument wytworzył

 

9

Data dokumentu

18.06.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy w Dębowcu

ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Referat Ochrony Środowiska

parter, pok. nr 2

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/ nie

tak

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

A2/2012

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi

brak

 


 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ roku

B3/2012

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja solanek leczniczych w projektowanym obszarze koncesyjnym „Dębowiec” za pomocą trzech istniejących otworów solankowych: D-2,S-3 i St-5”

3

Temat dokumentu

 

4

Nazwa dokumentu

decyzja

5

Zakres przedmiotowy dokumentu –opis dokumentu

 

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Dębowiec

7

Znak sprawy

ROŚ.6220.5.2012

8

Dokument wytworzył

 

9

Data dokumentu

18.06.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy w Dębowcu

ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Referat Ochrony Środowiska

parter, pok. nr 2

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/ nie

tak

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

A3/2012

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi

brak

 


 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ roku

B4/2012

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzięcia pn. „Budowa obory na 50 krów wolnochodzących, z dojarnią, zbiornikiem zamkniętym na gnojowicę i płytę gnojową w ramach istniejącego gospodarstwa rolnego na terenie parceli nr 45/2 w Kostkowicach”

3

Temat dokumentu

 

4

Nazwa dokumentu

decyzja

5

Zakres przedmiotowy dokumentu –opis dokumentu

 

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Dębowiec

7

Znak sprawy

ROŚ.6220.6.2012

8

Dokument wytworzył

 

9

Data dokumentu

09.11.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy w Dębowcu

ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Referat Ochrony Środowiska

parter, pok. nr 2

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/ nie

tak

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

A4/2012

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi

brak

 


 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ roku

B5/2012

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na pomieszczenie usługowe- blacharstwo samochodowe”

3

Temat dokumentu

 

4

Nazwa dokumentu

decyzja

5

Zakres przedmiotowy dokumentu –opis dokumentu

 

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Dębowiec

7

Znak sprawy

ROŚ.6220.7.2012

8

Dokument wytworzył

 

9

Data dokumentu

11.02.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy w Dębowcu

ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Referat Ochrony Środowiska

parter, pok. nr 2

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/ nie

tak

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

A5/2012

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi

brak

 


 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/ roku

B6/2012

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 686 007S- ul. Herstówki w Dębowcu”

3

Temat dokumentu

 

4

Nazwa dokumentu

decyzja

5

Zakres przedmiotowy dokumentu –opis dokumentu

 

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Dębowiec

7

Znak sprawy

ROŚ.6220.8.2012

8

Dokument wytworzył

 

9

Data dokumentu

24.01.2013 r.

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy w Dębowcu

ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Referat Ochrony Środowiska

parter, pok. nr 2

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/ nie

tak

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

A6/2012

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi

brak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:karty informacyjne dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marzena Gabzdyl
Data publikacji:20.05.2013 12:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Patrycja Fryda
Data aktualizacji:24.01.2014 12:17