Dębowiec, dnia 19.04.2013r.

 

 RGW  271.6.2013

 

                                                          

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Nr ogłoszenia: 99550 – 2013 ; data zamieszczenia: 12.03.2013

 

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu nieograniczonym pn.  

„Rewitalizacja centrum gminy - Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w Dębowcu”.      

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 94 ust. 3 Prawa zamówień publicznych (dalej PZP) Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, albowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

W tej sytuacji należało unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP.

 

                                                                                             

                                                                                              Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                          /-/ mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na: Rewitalizacja centrum gminy - Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w Dębowcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:23.04.2013 08:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:23.04.2013 08:25