ZP/G/271.1.2012                                                                      Dębowiec, dnia 29.08.2012r.

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: „Dowożenie uczniów do Gimnazjum w Dębowcu z terenu Gminy Dębowiec w roku szkolnym 2012/2013”.

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 28.08.2012r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

                                                                           Dyrektor Gimnazjum w Dębowcu

                                                                                    mgr  Felicja Dudzińska

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na: Dowożenie uczniów do Gimnazjum w Dębowcu z terenu Gminy Dębowiec w roku szkolnym 2012/2013
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:03.09.2012 13:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:03.09.2012 14:05