Symbol
6140 Ochrona zwierząt i ochrona weterynaryjna. Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych
Wydział
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Komórka                                            
Opis sprawy
Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa
Kogo dotyczy
Osoby fizyczne i prawne
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
Miejsce składania pism
Sekretariat Urzędu Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, Ip, pok. 13
Termin i sposób załatwienia
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku - w formie decyzji administracyjnej.
Opłaty
82,00 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Dębowiec w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Inne informacjeZawartość wniosku
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów :
1. amerykański pit bull terrier
2. pies z Majorki ( Perro de Presa Mallorquin )
3. buldog amerykański
4. dog argentyński
5. pies kanaryjski ( Perro de Presa Canario )
6. tosa inu
7. rottweiler
8. akbash dog
9. anatolian karabash
10. moskiewski stróżujący
11. owczarek kaukaski
Zezwolenia nie wydaje się, a zezwolenie już wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

1) nazwa lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
2) wskazanie rasy lub ras psów, które będą hodowane lub utrzymywane,
3) sposób oznaczenia psa/psów,
4) wskazanie miejsca oraz warunków w jakich będzie prowadzona hodowla lub będzie trzymany pies,
5) potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Artur Kulesza
Data publikacji:13.04.2011 19:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Artur Kulesza
Data na dokumencie:13.04.2011
Informację aktualizował:Artur Kulesza
Data aktualizacji:13.04.2011 20:07