wersja do wydruku Piotr Kozieł 29.03.2004 15:11

Zameldowanie na pobyt stały

 

 

Zameldowanie na pobyt stały

Wymagane dokumenty
I. Dla obywateli polskich
1. Wniosek zgłoszenia pobytu stałego (należy wypełnić odrębnie dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)
2. Załączniki:
–w przypadku osoby niepełnoletniej odpis skrócony aktu urodzenia
3. Do wglądu:
–dowód osobisty,
–decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego lub w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów
II. Dla cudzoziemców
1. Wniosek zgłoszenia pobytu stałego (należy wypełnić odrębnie dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)
2.Załączniki:
–potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy
3.Do wglądu:
–paszport,
–karta pobytu lub zezwolenie na osiedlenie

Opłaty
Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie.

Podstawa prawna załatwienia sprawy: art. 24 ust. 1 oraz art. 40, 41, 42, 43 Ustawy z dnia 24 września 2010 o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 657 z późn.zm),

Jednostka odpowiedzialna
Biuro dowodów osobistych i ewidencji ludności
inspektor: Ilona Mięciel, pokój nr 16 tel. 33 8562285, 33 8533881 wew. 32

UWAGI
1.Osoba meldująca się powinna uzyskać na wypełnionym i podpisanym formularzu zgłoszenia pobytu stałego potwierdzenie faktu zamieszkiwania, dokonane przez wynajmującego, najemcę (współnajemców), właściciela (współwłaścicieli) lokalu lub osobę, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu.
2.Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela, którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość.
3.Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zameldowanie na pobyt stały
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Piotr Kozieł
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2004 15:11

Rejestr zmian dokumentu

ukryj