wersja do wydruku Piotr Kozieł 29.03.2004 15:07

Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy

 

 

Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek zgłoszenia pobytu czasowego ponad 2 miesiące.
2. Do wglądu:
–dowód osobisty
–w przypadku osoby niepełnoletniej - odpis skrócony aktu urodzenia.

Opłaty
Nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie.

Podstawa prawna załatwienia sprawy: art. 28 Ustawy z dnia 24 września 2010 o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 657 z późn.zm).

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Biuro dowodów osobistych i ewidencji ludności
inspektor: Ilona Mięciel, pokój nr 16 tel. 33 8562285, 33 8533881 wew. 32

UWAGI
1.Osoba meldująca się powinna uzyskać na wypełnionym i podpisanym formularzu zgłoszenia pobytu czasowego ponad 2 miesiące potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez wynajmującego, najemcę (współnajemców), właściciela (współwłaścicieli) lokalu lub osobę, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu.
2.Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela, którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość.
3.Za osobę niepełnoletnią obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Piotr Kozieł
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2004 15:07

Rejestr zmian dokumentu

ukryj