wersja do wydruku Artur Kulesza 20.06.2010 20:06

Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisjiwyborczej

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 673/2010
Wójta Gminy Dębowiec

z dnia 20 czerwca 2010r.

w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisjiwyborczej

Na podstawie § 11 ust. 4 w związku z §11 ust.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72,poz. 847 z 2000 r. oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 168, poz. 1394) zarządza się, co następuje 

§ 1.

Odwołać ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Ogrodzonej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów PrezydentaRzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. Przemysława Żwirek w związku z niewykonywaniem obowiązków członka obwodowej komisji wyborczej. 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Wójta Gminy Dębowiec

(-) Artur Kulesza

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisjiwyborczej
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Artur Kulesza
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.06.2010 20:06

Rejestr zmian dokumentu

ukryj