wersja do wydruku Artur Kulesza 02.06.2010 11:54

Nabór na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Dębowiec

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 1040) oraz § 29 ust. 1 Instrukcji w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. ogłasza

 

nabór na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2010 r.

 

Wymagania:

Osoba ubiegająca się o stanowisko rachmistrza spisowego powinna:

1)     mieć ukończone 18 lat,

2)   posiadać co najmniej wykształcenie średnie (pierwszeństwo w zatrudnieniu będą mieli studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych lub ekonomicznych),

3)     być osobą sprawna fizycznie,

4)     posiadać umiejętności interpersonalne w postaci:

a)     łatwego nawiązywania kontaktów,

b)    sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami,

c)    wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzany wywiad,

d)   asertywności,

e)    umijętności okazania uprzejmości i cierpliwości podczas przeprowadzania rozmów,

f)     radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych;

5)     być osobąobowiązkową, rzetelną i staranną oraz umiejącą zorganizować własną pracę.

 

Termin:

Oferty należy składć do 16.06.2010 r.

 

Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Dębowiec, 43-426 Dębowiec, ul. Katowicka 6. Koperty z ofertą należy opisać: Powszechny Spis Rolny 2010 r. – rachmistrz.

 

Szczegółowe informacje dotyczące spisu można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: 33 853 38 81, lub wysyłając e-mail na adres: artur.kulesza@debowiec.cieszyn.pl, Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji Artur Kulesza.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na rachmistrzów spisowych
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Artur Kulesza
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.06.2010 11:54

Rejestr zmian dokumentu

ukryj