wersja do wydruku Piotr Kozieł 23.03.2004 08:46

Wydanie decyzji o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

 

 

Wydanie decyzji o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty
1.Podanie: napisane odręcznie ze wskazaniem o uzupełnienie jakich danych chodzi i jaki dokument stanowiący załącznik do podania jest podstawą do uzupełnienia treści aktu,
2.Załączniki: dokumentów będących podstawa do uzupełnienia treści aktu, np. odpisy aktów stanu cywilnego,

Opłaty:
 

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki chyba, że konieczne jest zbierania dowodów, informacji lub prowadzenie postępowania wyjaśniającego, zgodnie z art. 12 & 2 i art. 35 & 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.)

Podstawa prawna załatwienia sprawy: art. 37  ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2064 z późn.zm.)

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC Aleksandra Legierska
z-ca kier. USC Tomasz Bąk
pokój nr 15, tel. 33 8562285, 33 8562283, 33 8533881 wew. 24

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie decyzji o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Piotr Kozieł
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.03.2004 08:46

Rejestr zmian dokumentu

ukryj