wersja do wydruku Piotr Kozieł 23.03.2004 08:44

Wydanie decyzji o umiejscowieniu w polskich księgach stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

 

 

Wydanie decyzji o umiejscowieniu w polskich księgach stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

Wymagane dokumenty
1.Podanie: napisane odręcznie ze wskazaniem kogo akt dotyczy, gdzie i kiedy miało miejsce zdarzenie
2.Załączniki: tj. odpisu aktu stanu cywilnego w języku w jakim był sporządzony wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski,

Opłaty
 

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki chyba, że konieczne jest zbieranie dowodów, informacji lub prowadzenie postępowania wyjaśniającego, zgodnie z art. 12 & 2 i art. 35 & 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1257z późn. zm.)

Podstawa prawna załatwienia sprawy: art. 104 i 105 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2064 z późn.zm.)

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC Aleksandra Legierska
z-ca kier. USC Tomasz Bąk
pokój nr 15, tel. 33 8562285, 33 8562283, 33 8533881 wew. 24

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie decyzji o umiejscowieniu w polskich księgach stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Piotr Kozieł
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.03.2004 08:44

Rejestr zmian dokumentu

ukryj