wersja do wydruku Piotr Kozieł 23.03.2004 08:42

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

 

 

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą


1.Podanie: druk do pobrania (stanowi załącznik do niniejszego dokumentu)
2.Załączniki: odpis aktu urodzenia

Opłaty
 

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 7 dni (zgodnie a art. 217 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1257z późn. zm.)

Podstawa prawna załatwienia sprawy: art. 83 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2064 z późn.zm.)

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC Aleksandra Legierska
z-ca kier. USC Tomasz Bąk
pokój nr 15, tel. 33 8562285, 33 8562283, 33 8533881 wew. 24

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Piotr Kozieł
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.03.2004 08:42

Rejestr zmian dokumentu

ukryj
15.05.2018 13:14 Edycja dokumentu (Aneta Kuszela)
20.02.2007 21:25 Edycja dokumentu (Artur Kulesza)
23.03.2004 13:18Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o
zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą"
(Piotr Kozieł)
23.03.2004 10:16 Edycja dokumentu (Dagmara Górniak)
23.03.2004 08:42 Utworzenie dokumentu. (Piotr Kozieł)