wersja do wydruku Piotr Kozieł 23.03.2004 08:40

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

 

 

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
(urodzenia, małżeństwa, zgonu)

 

Wymagane dokumenty
1.Podanie o wydanie odpisu (podanie napisane może być własnoręcznie z wyszczególnieniem kogo dotyczy, podaniem daty i miejsca zdarzenia oraz stopnia pokrewieństwa albo na gotowym druku,
2.Załączniki: nie wymagane

Opłaty
 

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki zgodnie z art. 35 & 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)

Podstawa prawna załatwienia sprawy: art. 44 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2064 z późn.zm.)

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC Aleksandra Legierska
z-ca kier. USC Tomasz Bąk
pokój nr 15, tel. 33 8562285, 33 8562283, 33 8533881 wew. 24

UWAGI
–zgodnie z art. 45 ustawy j/w odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, w tym podmiotom, o których mowa w art. 5a ust. 1, Służbie Ochrony Państwa, Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej, a także Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
–w przypadkach wyszczególnionych w ustawie o opłacie skarbowej, wydanie odpisu zwolnione jest od opłaty (np. potrzebne w celu wydania dowodu osobistego)

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Piotr Kozieł
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.03.2004 08:40

Rejestr zmian dokumentu

ukryj
15.05.2018 13:14 Edycja dokumentu (Aneta Kuszela)
15.05.2018 13:08 Edycja dokumentu (Aneta Kuszela)
20.02.2007 21:26 Edycja dokumentu (Artur Kulesza)
23.03.2004 13:20Dodano załącznik "Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
(urodzenia, małżeństwa, zgonu)"
(Piotr Kozieł)
23.03.2004 13:19Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu
cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)"
(Piotr Kozieł)
23.03.2004 10:30Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu
cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)"
(Piotr Kozieł)
23.03.2004 10:19 Edycja dokumentu (Dagmara Górniak)
23.03.2004 08:44Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu
cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)"
(Piotr Kozieł)
23.03.2004 08:40 Utworzenie dokumentu. (Piotr Kozieł)