RGW 3410/ K/11 /2009                                                              Dębowiec 13.10.2009r.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

 

 

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w konkursie ofert na: 

„Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Dębowiec”

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1  Pzp Gmina Dębowiec informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną

przez : „EKOM” PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO  HANDLOWE

                                  Janota Zdzisłąw

                                 43-246 ZABŁOCIE, ul. Tulipanów 3

 

Cena za 1 tonę odpadów netto:  225,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

W danym postępowaniu złożono jedną ofertę.

Wybrana oferta odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia warunki udziału w postępowaniu i jest ofertą najkorzystniejszą.

                                                                                       

                                                                                      Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                      mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:13.10.2009 14:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:13.10.2009 14:06