Dębowiec 08 październik 2009r.

                                            

        RGW 3410/K/10/2009                               

 

 

 

                                                                      

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

 

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że w wyniku postępowania: Konkurs ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru,  wybrano ofertę:

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań :

„Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych”, „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu z modernizacją kotłowni”

 

 

W wyznaczonym terminie oferty przetargowe złożyli następujący Wykonawcy

Oferta nr 1

Oferta nr 2

Oferta nr 3

Firma Usług Inwestycyjnych

Józef Szczotka

„ELMUR”  Sp. z o.o.

 

Beskidzkie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne

TECHNOLAN Sp. z o.o.

Gumna 56

43-426 Dębowiec

ul. Rybnicka 43

43-190 Mikołów

ul.  Sobieskiego  416

43-300 Bielsko-Biała

Cena: ceny jednostkowe w

zł netto

0,90 %

wartości nadzorowanych robót

Cena: ceny jednostkowe w

zł netto

0,99 %

wartości nadzorowanych robót

Cena: ceny jednostkowe w

zł netto

0,99 %

wartości nadzorowanych robót

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru.

Firma Usług Inwestycyjnych

Józef Szczotka

Uzasadnienie

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi i warunki zamawiającego. Jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w tym postępowaniu.

Data wysłania ogłoszenia

08/10/2009r

 

                         Wójt Gminy Dębowiec

                                                                   mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: Pęłnienie funkcji inspektora nadzoru Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych”, „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dęb
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:09.10.2009 14:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:09.10.2009 14:06