RGW 3410/ ZP/ 10- 2/2009                                                    Dębowiec 06.10.2009r.

 

 

 

                                                                                                                                                                 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

 

 

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu”

 

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1  Pzp Gmina Dębowiec informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną

przez  firmę: Usługi Remontowo-Budowlane Łukasz Rogoś

                        44-340 Godów, ul. Powstańców Śl. 27

Cena wybranej oferty netto: 382 042,42 zł

Cena wybranej oferty brutto: 466 091,75 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia warunki udziału w postępowaniu i otrzymała największą ilość punktów obliczoną zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert - 100%.

 

Ponadto Zamawiający, zawiadamia że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych została odrzucona jedna oferta firmy:

„NAWMAR’ S.C. Marcin Nawrat Marek Nawrat

44-240 Żory, Oś. Sikorskiego 33B/3

W formularzu ofertowym brak terminu realizacji inwestycji, okresu gwarancji, brak również aktualnych zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz podpisów na kopiach za zgodność z oryginałem

 

                                                                                   Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                  mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:06.10.2009 17:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:06.10.2009 17:08