RGW 3410/11-7/2009                                                              Dębowiec, dnia 06.10.2009r.

 

                                                                                          Do wiadomości

                                                                                          Wszyscy uczestnicy postępowania

 

                                                        

OGŁOSZENIE   O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Dębowcu”

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w części dotyczącej parametrów nawierzchni trawy syntetycznej pomylił parametry traw piłkarskich z trawami na boiska wielofunkcyjne, co spowodowało szereg pytań zainteresowanych wykonawców. Po dokładnym przeanalizowaniu opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający unieważnia postępowanie aby nie ograniczać ilości wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, zapewniając zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie.

 

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7, w związku z art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2, Ustawy  Prawa zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

                                                                                           Z upoważnienia Wójta Gminy

                                                                                                   mgr  Artur Kulesza

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na: Budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Dębowcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:06.10.2009 11:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:06.10.2009 11:31