RGW 3410/ ZP/ 9 /2009                                                                    Dębowiec 01.10.2009r.

 

 

                                                                                                                                                                 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

 

 

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych”

 

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1  Pzp Gmina Dębowiec informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną

przez  firmę: FAMEX-Bis Sp. z o.o. 43-400  Cieszyn, ul. Mała Łąka 16

wartość zadania cena netto: 107 613,74 zł

 

 

Uzasadnienie wyboru:

W danym postępowaniu złożono jedną  ofertę.

Wybrana oferta odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

                                                                                   Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                  mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:02.10.2009 11:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:02.10.2009 11:10