RGW 3410/ K/ 8 /2009                                                       Dębowiec 01.09.2009r.

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

 

 

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa linii napowietrznej sN w Dębowcu pgr. 638/69 i 638/43”

 

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1  Pzp Gmina Dębowiec informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną

przez  Waszą firmę: >>ELTECH ul. Chopina 10, 43-400 Cieszyn

 

 

Uzasadnienie wyboru:

W danym postępowaniu złożono jedną  ofertę.

Wybrana oferta odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

                                                                                  Wójt Gminy w Dębowcu

 

                                                                                   mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: „Przebudowa linii napowietrznej sN w Dębowcu pgr. 638/69 i 638/43”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:01.09.2009 13:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:01.09.2009 13:24