OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Numer i nazwa zamówienia publicznego

RGW 3410/K/4/2009 Roboty w zakresie czyszczenia rowów na terenie Gminy Dębowiec w roku 2009

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Dębowiec

Osoba upoważniona do kontaktów

Renata Michnik 033 8577940

TRYB POSTĘPOWANIA

Konkurs ofert

RODZAJ zamówienia

Robota budowlana

NUMER OGŁOSZENIA W SPISIE BZP

Nie dotyczy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.       Czyszczeniem rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp przy grubości namułu do 40 cm z odwozem do 3 km

      – ilość  do  5 000  mb

2.      Mechaniczne ścinanie poboczy o szer. 0,45 m,  z wyrównaniem i nadaniem wymaganego spadku oraz załadunkiem i wywozem do 3 km – ilość do 4 500  m 2

W wyznaczonym terminie oferty przetargowe złożyli następujący Wykonawcy

Oferta nr 1

Oferta nr 2

Oferta nr 3

Oferta nr 4

Oferta nr 5

Usługi Instalatorskie wod-kan, c.o., i Sprzętowo-budowlane

Seweryn Całus

Ul. B.Chrobrego 5/11

43-400 Cieszyn

Rafał Młyńczak

F.H.U.R. „ENERGO-INSTAL”

Ul. Graniczna 25

32-625 Przecieszyn

PPHU BUDLĄD-CIESZYN

Ul. Dworcowa 6

43-400 Cieszyn

Usługi  Transportowo Wykopowe

Włodzimierz Trela

Ul. Krucza 10B/6

43-251 Pawłowice

Roboty Ziemne i Drogowe Transport

Górniok Jerzy

Ul. Szeroka  45 a

43-450 Ustroń

Ceny jednostkowe netto

A za 1 mb – 4,70 zł

B za 1 m2 -  3,80 zł

Oferta odrzucona

Art. 89 ust. 1 pkt 6

Ceny jednostkowe netto

A za 1 mb  - 5,00 zł

B za 1 m2 – 3,00 zł

Ceny jednostkowe netto

A za 1 mb – 5,98 zł

B za 1 m2 – 3,60 zł

Ceny jednostkowe netto

A za 1 mb  - 8,19 zł

B za 1 m2 – 7,38 zł

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru.

PPHU „BUDLĄD-CIESZYN”

43-400 Cieszyn, ul. Dworcowa 6

CENY JEDNOSTKOWE NETTO

A -  za 1 mb czyszczenia rowów – 5,0 zł

B – za 1 m2 ścinania poboczy – 3,00 zł

Uzasadnienie

Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i spełnia wszystkie wymogi i warunki zamawiającego zawarte w SIWZ dla Wykonawców. Jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w tym postępowaniu.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert (niepodlegających odrzuceniu)

Numer oferty

 

Liczba pkt w kryterium

CENA - A

(waga 60 % - max 60 pkt)

Liczba pkt w kryterium

CENA-B

(waga 40 % - max 40 pkt)

Razem

 

1

60

31,58

91,58

2

0

0

0

3

56,4

40

96,58

4

47,16

33,33

80,49

5

34,43

16,26

50,69

Data wysłania ogłoszenia

20/04/2009r

Termin podpisania umowy Miejsce podpisania umowy

30/04/2009r godz. 10:00.

Urząd Gminy w Dębowcu

 

                                                                                       Wójt Gminy Dębowiec

 

                                                                                     mgr inż. Tomasz Branny        

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na:Roboty w zakresie czyszczenia rowów na terenie gminy Dębowiec w roku 2009
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:21.04.2009 15:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:21.04.2009 15:39