RGW  3410/26-6/2008/09                                                        Dębowiec 16.01.2009r.

                                                                         

 

OGŁOSZENIE O  WYBORZE  OFERTY

 

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 26/2008 na :

 „Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1) dla obrębu: Gumna,

2) dla obrębu Dębowiec,

3) dla obrębu Łączka,

4) dla obrębu Kostkowice,

5) dla obrębu Ogrodzona,

6) dla obrębu Iskrzyczyn 

7) dla obrębu Simoradz.”

 

NR OGŁOSZENIA W BZP   266732 – 2008  Z DNIA   08.12.2008r.

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1  Pzp Gmina Dębowiec informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez :

 

GDYŃSKĄ GRUPĘ URBANISTYCZNĄ

Mariusz Fudala, Tomasz Płocke,  81-305 Gdynia, ul. Poznańska 10

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia warunki udziału w postępowaniu i jest ofertą najkorzystniejszą.

 

Załącznik:

Ogłoszenie o wyborze ofert

                                                                                             Wójt Gminy Dębowiec

 

                                                                                            mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na:Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1) dla obrębu: Gumna, 2) dla obrębu Dębowiec, 3) dla obrębu Łączka, 4) dla obrębu Kostkowie, 5)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:16.01.2009 15:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:16.01.2009 15:05