Karta Usług
Nr KU-RGW-06
wersja 1


  Urząd Gminy Dębowiec
Adres: ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
tel.: (33) 8533881, fax: (33) 8562283, e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl


Nazwa usługi

Zgłoszenie aktualizacyjne do ewidencji innych obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie


I. Wymagane dokumenty

 • Wniosek aktualizacyjny
 1. II. Opłaty

 • -

III.    Przewidywany termin załatwienia sprawy

 • Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku

IV.    Odpowiedzialność za załatwienie sprawy

 • Referat Gospodarki Wiejskiej
 • nr pokoju: 2
 • nr telefonu (33) 8533881 wew. 28
 • godz. pracy: poniedziałek, wtorek, środa - 7.30 – 15.30 czwartek - 7.30 – 16.30 piątek - 7.30 – 14.30

V.    Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje

VI.    Podstawa prawna

 • § 17 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w
  sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi
  hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).

VII.    Uwagi

 • Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:
  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich;
  • uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa;
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową;
  • zmianie liczby miejsc noclegowych.
 • Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług. Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie


VIII Miejsce na notatki

 

 

 Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie aktualizacyjne do ewidencji innych obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Artur Kulesza
Data publikacji:16.01.2009 11:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Artur Kulesza
Data aktualizacji:08.09.2010 15:08