Karta Usług
Nr KU-RGW-05
wersja 1


  Urząd Gminy Dębowiec
Adres: ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
tel.: (33) 8533881, fax: (33) 8562283, e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl


Nazwa usługi

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie


I. Wymagane dokumenty

 • zgłoszenie obiektu, w którym są prowadzone usługi hotelarskie,
 • przyrzeczenie "promesa" zaszeregowania obiektu hotelarskiego, albo decyzja w sprawie zaszeregowania obiektu hotelarskiego (dotyczy pól biwakowych).


Przedsiębiorca zgłaszający do ewidencji inny obiekt, niż pole biwakowe jest zobowiązany dołączyć:

 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez właściwy urząd statystyczny, a także
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.


Zgłoszenie winno zawierać:

 1. określenie przedsiębiorcy (rolnika) świadczącego usługi hotelarskie,
 2. nazwę i adres obiektu,
 3. określenie rodzaju obiektu,
 4. informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług,
 5. opis obiektu zawierający informację o liczbie miejsc noclegowych, zakres świadczonych usług, położenie obiektu,
 6. informację o promesach, decyzjach dotyczących rodzaju obiektu oraz o dopuszczonych odstępstwach od wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług,
 7. informacje o przeprowadzonych kontrolach i ponownej ocenie spełnienia wymagań dla danego rodzaju obiektu.
 1. II. Opłaty

 • -

III.    Przewidywany termin załatwienia sprawy

 • Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku

IV.    Odpowiedzialność za załatwienie sprawy

 • Referat Gospodarki Wiejskiej
 • nr pokoju: 2
 • nr telefonu (33) 8533881 wew. 28
 • godz. pracy: poniedziałek, wtorek, środa - 7.30 – 15.30 czwartek - 7.30 – 16.30 piątek - 7.30 – 14.30

V.    Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje

VI.    Podstawa prawna

 • Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm).

VII.    Uwagi

 • Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych obiekt na terenie Gminy Dębowiec, w którym są świadczone usługi hotelarskie wymaga zgłoszenia do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Dębowiec. Zgłoszenie dotyczy obiektu rodzaju: pole biwakowe oraz tzw. innych obiektów, jeżeli spełniają one minimalne wymagania sanitarne, przeciwpożarowe, budowlane i co do wyposażenia, w tym wynajmowanych przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych.
 • Ewidencja nie dotyczy:
  •  usług świadczonych w następujących obiektach hotelarskich:
   - hotel;
   - motel;
   - pensjonat;
   - kemping (camping);
   - dom wycieczkowy;
   - schronisko młodzieżowe;
   - schronisko;
  • dla których, właściwym organem, do dokonania zaszeregowania, nadania kategorii oraz prowadzenia ewidencji jest marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego.
 • Zgłoszenia obiektu do ewidencji należy dokonać przez rozpoczęciem świadczenia usług.

VIII Miejsce na notatki

 

 

 Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wpis do ewidencji innych obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Artur Kulesza
Data publikacji:16.01.2009 10:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Artur Kulesza
Data aktualizacji:08.09.2010 15:15