RGW 3410/23-5/2008                                                          Dębowiec, dnia 28.10.2008r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

1.      Wójt GMINY Dębowiec informuje, że przetarg nieograniczony na realizację zadania  p.n.

 

Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1) dla obrębu: Gumna, 2) dla obrębu Dębowiec, 3) dla obrębu Łączka, 4) dla obrębu Kostkowice, 5) dla obrębu Ogrodzona, 6) dla obrębu Iskrzyczyn, 7) dla obrębu Simoradz.”,

 

został unieważniony zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły cztery oferty, z których cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

                                                                                                        Wójt  Gminy  Dębowiec

 

                                                                                                        mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na:„Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:28.10.2008 15:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:28.10.2008 15:12